Vitajte na stránkach PMI Slovakia!

PMI Slovakia Chapter je neziskovým občianským združením, ktoré reprezentuje slovenskú pobočku Project Management Institute®.

V Bielom dome

Prezident Barack Obama podpísal 14. decembra Zákon o zlepšení a zodpovednosti programového manažmentu (Program Management Improvement and Accountability Act), ktorý má posunúť projektové praktiky vo federálnych amerických štruktúrach. Iniciatíva dvoch senátorov a dvoch kongresmanov, hojne podporovaná aj PMI, našla silnú podporu v oboch komorách amerického kongresu 22. septembra tohto roku a zvýši efektívnosť federálnej vlády pri využívaní peňazí daňových poplatníkov, keďže zavedie do programovej praxe tieto dôležité opatrenia:

 

  • Vytvorenie množiny patričných zamestnaneckých postov a nastavenie kariérneho rastu pre programových manažérov pri federálnej vláde,
  • Vytvorenie štandardných zásad riadenia programov na federálnej úrovni,
  • Priznanie kľúčovej role sponzora a jeho proaktívneho prístupu menovaním vrcholových manažérov vládnych agentúr na túto pozíciu, pričom títo budú zároveň zodpovední za stratégiu a politiku programového riadenia,
  • Zdieľanie poznatkov a osvedčených postupov na poli programového riadenia prostredníctvom centrálnej rady programového manažmentu.
Zaujíma vás projektové riadenie?
 
Potom ste na tej správnej adrese!
 

 

Naše poslanie

V službách projektovej profesie, komunity a dobrovoľníkov pod Tatrami...

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Poslaním PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví.PMI Slovakia Chapter je riadnou súčasťou medzinárodnej organizácie Project Management Institute (PMI). Zastrešujeme jednak profesionálov pôsobiacich na Slovensku a zároveň slúžime ako primárny kontakt pre celosvetovú sieť PMI, kedy napomáha výmene skúseností s inými kapitolami, expertmi združenými v PMI a odbornými fórami zameranými na špecifické oblasti projektového riadenia. Organizuje formálne i neformálne stretnutia lokálnych členov, podporujeme a spoluorganizujeme projektové podujatia na Slovensku, rozvíjame kontakty k akademickej obci a organizáciám i firmám pôsobiacim na poli projektového riadenia, sprostredkovávame informácie o zaujímavých podujatiach v blízkych krajinách, pomáhame s kariérnou orientáciou, profesionálnym rastom a získaním certifikácie. O dianí i najbližších aktivitách informuje svojich členov a fanúšikov prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a pravidelného newslettru.

Práve členovia sú našou najdôležitejšou devízou - oni robia z PMI to, čím je - úspešnou profesnou celosvetovou organizáciou. Sme združením, kde sa aj Ty môžeš realizovať i obohatiť svoje skúsenosti.

Viac

©2017 Project Management Institute Slovakia Chapter.