Zaujíma vás projektové riadenie? Potom ste na tej správnej adrese!

Dodávanie projektov včas a bez prekročenia rozpočtu je minimálnou požiadavkou na podnikanie pre väčšinu organizácií a v mnohých odvetviach je rozhodujúce pre dlhodobý úspech. 

Projekt roka 2018

Súťaž "Projekt roka 2018"

Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter, v spolupráci s portálom efocus.sk vyhlasujú 6. ročník súťaže Projekt roka. Vyplnením formulára http://bit.ly/2q69QVE  sa predbežne prihlasujete do súťaže Projekt roka, ktorej vyhlasovateľmi sú Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter. Organizátorom súťaže je portál efocus.sk.

Súťaž sa otvorí, ak sa do nej v stanovenom termíne do 15. júla  zaregistruje  minimálne 5 a viac prihlasovateľov projektov, ktorých po splnení tejto podmienky výzve organizátor, aby vyplnili riadnu prihlášku a súvisiace dokumenty obsiahnuté v bode „k“ podmienok sútaže. V opačnom prípade súťaž v danom roku nebude vyhlásená.

 

Viac

 

PMI Slovakia Chapter je neziskovým občianským združením, ktoré reprezentuje slovenskú pobočku Project Management Institute®.

 

Naše poslanie

V službách projektovej profesie, komunity a dobrovoľníkov pod Tatrami...

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Poslaním PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví.PMI Slovakia Chapter je riadnou súčasťou medzinárodnej organizácie Project Management Institute (PMI).

PMI je vedúca nezisková a profesná celosvetová organizácia pre projektový manažment, zastrešujúca viac ako 500 000 členov a certifikovaných odborníkov projektového riadenia s lokálnymi pobočkami v 185 krajinách celého sveta. Činnosť PMI Slovakia podlieha jednak lokálnym stanovám a právnym predpisom Slovenskej republiky a jednak zásadám PMI World. Slovenskú odnož, ktorá patrí v rámci PMI pod EMEA Region 8, vedie predstavenstvo na čele s prezidentom, kontrolnú činnosť vykonáva dozorná rada.

Združenie zastrešuje na jednej strane profesionálov pôsobiacich na Slovensku a zároveň slúži ako primárny kontakt pre celosvetovú sieť PMI, kedy napomáha výmene skúseností s inými kapitolami, expertmi združenými v PMI a odbornými fórami zameranými sa na špecifické oblasti projektového riadenia. PMI Slovakia organizuje formálne i neformálne stretnutia lokálnych členov, podporuje a spoluorganizuje projektové podujatia na Slovensku, rozvíja kontakty k akademickej obci a organizáciám i firmám pôsobiacim na poli projektového riadenia, sprostredkováva informácie o zaujímavých podujatiach v blízkych krajinách, pomáha s kariérnou orientáciou, profesionálnym rastom a získaním certifikácie. O dianí i najbližších aktivitách informuje svojich členov a fanúšikov prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a pravidelného newslettru. Členovia sú našou najdôležitejšou devízou, práve oni robia z PMI to, čím je - úspešnou profesnou celosvetovou organizáciou. Sme združením, kde sa aj Ty môžeš realizovať i obohatiť svoje skúsenosti.

Zaraďte sa medzi elitu, staňte sa naším členom a rozvíjajte svoje schopnosti!

Kompetencie riadenia projektov sa považujú za kľúčové pre podnikanie, no len málo orgánizácii zvláda projekty na výbornú alebo má zavedené konzistentné projektové procesy procesy.

Pôsobivých 90% respondentov prieskumov tvrdí, že manažment projektov je buď kritický (47%), alebo dosť dôležitý (43%), pokiaľ ide o ich schopnosť dodávať úspešné projekty a zostať konkurencieschopným. Napriek tomu len polovica (49%) z nich dodržiava formálny postup riadenia veľkých alebo zložitých projektov a ešte menej (20%) používa štandardizovaný súbor nástrojov riadenia projektov vrátane podnikových systémov. Osemdesiat percent respondentov z prieskumov pritom verí, že riadenie projektov je kľúčovou kompetenciou, ktorá ich organizácii pomohla ich spoločnosti zostať konkurencieschopnou počas posledného hospodárskeho poklesu, avšak iba 27% o sebe tvrdí, že pri riadení projektov odvádzajú veľmi dobrú prácu a iba 10% sa považuje za vynikajúcich. Práve členovia sú našou najdôležitejšou devízou - oni robia z PMI to, čím je - úspešnou profesnou celosvetovou organizáciou. Sme združením, kde sa aj Ty môžeš realizovať i obohatiť svoje skúsenosti.

 

Viac

Zapojte sa do našich aktivít a spoznajte skvelých ľudí!

 

Veľmi významným poslaním našej kapitoly je organizácia spoločných podujatí pre členov PMI Slovakia a ostatných priaznivcov projektového riadenia - a to bez ohľadu na to, či ide o odborné alebo neformálne stretnutia. Projektový manažment nie je len o metodike a teórii, ale predovšetkým o aplikácií poznatkov a skúseností v praxi, preto sú rozširovanie obzoru a výmena skúseností neodmysliteľnou súčasťou osobnostného rozvoja každého projektového manažéra. A preto sa neváhajte zapojiť a využiť výhody členstva. Nemusí ísť pritom len o pasívnu účasť, veľmi radi uvítame záujemcov, ktorí by chceli prednášať na odborné témy poprípade ponúknuť svoje firemné priestory na naše akcie.