Zaujíma vás projektové riadenie? Potom ste na tej správnej adrese!

Dodávanie projektov včas a bez prekročenia rozpočtu je minimálnou požiadavkou na podnikanie pre väčšinu organizácií a v mnohých odvetviach je rozhodujúce pre dlhodobý úspech. 

BA Standard podľa PMI

The PMI Guide to Business Analysis – First Edition

The PMI Guide to Business Analysis and Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide — together.

Business Analysis: From “What?” to “How To” - Business analýza sa v posledných rokoch rozrástla a je často považovaná za kritickú vodcovskú kompetenciu pre projekty, programy a portfóliá. Podnikoví analytici - a tí, ktorí vykonávajú podnikovú analýzu ako súčasť svojej úlohy - pomáhajú formulovať požiadavky, zapájajú zainteresované strany a pomáhajú dosahovať úspešné výsledky. Podobne PMBOK® Guide, nový standard obsahuje v základnej publikácii aj základný štandard akreditovaný ANSI, ako aj súbor poznatkov a poskytuje základ pre rozvíjanie vašich podnikových analýz prispôsobujúc ho každej organizácii v akomkoľvek odvetví a v kontinuite metód dodávania projektov. Pre členov PMI je k dispozícii zdarma.

 

Viac

 

PMI Slovakia Chapter je neziskovým občianským združením, ktoré reprezentuje slovenskú pobočku Project Management Institute®.

 

Naše poslanie

V službách projektovej profesie, komunity a dobrovoľníkov pod Tatrami...

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Naším poslaním je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví. PMI Slovakia Chapter je riadnou súčasťou medzinárodnej organizácie Project Management Institute (PMI). Zastrešujeme jednak profesionálov pôsobiacich na Slovensku a zároveň slúžime ako primárny kontakt pre celosvetovú sieť PMI, kedy napomáha výmene skúseností s inými kapitolami, expertmi združenými v PMI a odbornými fórami zameranými na špecifické oblasti projektového riadenia. Organizuje formálne i neformálne stretnutia lokálnych členov, podporujeme a spoluorganizujeme projektové podujatia na Slovensku, rozvíjame kontakty k akademickej obci a organizáciám i firmám pôsobiacim na poli projektového riadenia, sprostredkovávame informácie o zaujímavých podujatiach v blízkych krajinách, pomáhame s kariérnou orientáciou, profesionálnym rastom a získaním certifikácie. O dianí i najbližších aktivitách informuje svojich členov a fanúšikov prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a pravidelného newslettru.

 

Viac

Zaraďte sa medzi elitu, staňte sa naším členom a rozvíjajte svoje schopnosti!

Kompetencie riadenia projektov sa považujú za kľúčové pre podnikanie, no len málo orgánizácii zvláda projekty na výbornú alebo má zavedené konzistentné projektové procesy procesy.
 

Pôsobivých 90% respondentov prieskumov tvrdí, že manažment projektov je buď kritický (47%), alebo dosť dôležitý (43%), pokiaľ ide o ich schopnosť dodávať úspešné projekty a zostať konkurencieschopným. Napriek tomu len polovica (49%) z nich dodržiava formálny postup riadenia veľkých alebo zložitých projektov a ešte menej (20%) používa štandardizovaný súbor nástrojov riadenia projektov vrátane podnikových systémov. Osemdesiat percent respondentov z prieskumov pritom verí, že riadenie projektov je kľúčovou kompetenciou, ktorá ich organizácii pomohla ich spoločnosti zostať konkurencieschopnou počas posledného hospodárskeho poklesu, avšak iba 27% o sebe tvrdí, že pri riadení projektov odvádzajú veľmi dobrú prácu a iba 10% sa považuje za vynikajúcich. Práve členovia sú našou najdôležitejšou devízou - oni robia z PMI to, čím je - úspešnou profesnou celosvetovou organizáciou. Sme združením, kde sa aj Ty môžeš realizovať i obohatiť svoje skúsenosti.

 

 

Zapojte sa do našich aktivít a spoznajte skvelých ľudí!

 
 

Veľmi významným poslaním našej kapitoly je organizácia spoločných podujatí pre členov PMI Slovakia a ostatných priaznivcov projektového riadenia - a to bez ohľadu na to, či ide o odborné alebo neformálne stretnutia. Projektový manažment nie je len o metodike a teórii, ale predovšetkým o aplikácií poznatkov a skúseností v praxi, preto sú rozširovanie obzoru a výmena skúseností neodmysliteľnou súčasťou osobnostného rozvoja každého projektového manažéra. A preto sa neváhajte zapojiť a využiť výhody členstva. Nemusí ísť pritom len o pasívnu účasť, veľmi radi uvítame záujemcov, ktorí by chceli prednášať na odborné témy poprípade ponúknuť svoje firemné priestory na naše akcie.