Zbierajte PDUs v PMI Slovakia!

Profesionálna kariéra predstavuje cestu, ktorá sa mení spolu s profesiou.

Program CCR

Continuing Certification Requirements (CCR) Program

Na udržanie svojej certifikácie musíte preukázať svoju anagažovanosť na poli projektového manažmentu resp. svoj profesionálny rast, ako napríklad spoluprácu na projektoch ako dobrovoľník, účasť na prednáškach, webinároch a odborných podujatiach (seminároch, workshopoch, kongresoch), absolvovanie registrovaných školení. Body na udržanie certifikácie, ktoré sa volajú  Professional Development Units (v skratke PDUs) môžete ale získať aj prípravou odbornej prednášky alebo činnosťou pre PMI Slovakia. Jedna jednotka PDU zodpovedá približne jednej hodine pôsobenia v oblasti projektového riadenia a na obnovenie certifikácie potrebujete nazbierať aspoň 60 PDU v priebehu troch rokov. PMI Slovakia podobne ako ostatné partnerské kapitoly ponúkajú pravidelne podujatia, na ktorých môžete získať PDUs. Pokiaľ ide o akciu organizovanú niekým iným, na priznanie PDUs je potrebné, aby šlo o PMI registrovaného poskytovateľa a aby podujatie bolo dopredu zaregistrované u PMI. Vyplnenie žiadosti o priznanie PDUs je možno priamo na stránkach PMI.

Kód PMI Slovakia ako registrovaného poskytovateľa profesionálneho vzdelávania je C356.

Program CCR pomáha ďalej rásť a rozvíjať sa v neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí. Kkariéra je cesta a jednoducho treba zostať v obraze a prispôsobiť sa tomu, ako sa profesie vyvíja a ako sa menia potreby zamestnávateľov. Zachovanie certifikátu PMI je významnou konkurenčnou výhodou, lebo udržuje projektového profesionála aktívne v profesii a pomôže podchytiť aktuálne trendy, ktorými sa riadia aj organizácie pôsobiace na trhu.  

PMI aktualizovalo programu recertifikácie z dôvodu vrátane väčšieho dôrazu na zamestnávateľom požadované zručnosti, ktoré stelesňuje PMI Talent Triangel. Ten poskytuje návod, čo PM potrebuje, aby zostal aktívny a konkurencieschopný a ďalej sa rozvíjal. Každý, kto chce zostať certifikovaný, bude sa musieť podieľať na činnostiach profesijného rozvoja a získavať a nahlásiť PDUs.  Ak chcete vedieť viac o Programe udržania certifikácie (Continuing Certification Requirements, CCR), prípadne iných špecifikých požiadavkách na získanie Professional Development Units (PDUs) ako aj presného návodu, ako požiadať o obnovenie certifikácie, pozrite si CCR video alebo navštív PMI stránku Maintain Your Certification.

 

Viac

PDUs

V prípade úspešno absolvovania skúšky treba preukazovať odbornú spôsobilosť v rámci programu na udržanie certifikácie (Continuing Certification Requirements) a teda zbierať tzv. PDU (Professional development units). Certifikačný cyklus začína dňom úspešné zloženia skúšky a končí v ten istý deň o tri roky.  Ak nezískate za ten čas predpísaný počet PDU kreditov, prídete o svoj certifkačný status. PMI Slovakia ponúka pravidelne aktivity, pomocou ktorých môžeš získať PDU, ako napr. PMI Slovakia stretnutia alebo podujatia, ktorých obsah PMI Slovakia garantuje ako Registered Education Provider (REP).

Typ certifikátu a predpísaný počet povinných PDU, ktoré treba získať počas trojročného cyklu:

  • PMP 60 PDUs
  • PgMP 60 PDUs
  • PMI-SP 30 PDUs v oblasti časového harmonogramu projektu (project scheduling)
  • PMI-RMP 30 PDUs v oblasti riadenia projektového rizika (project riskManagement)
  • CAPM žiadne PDUs. Treba opätovne podstúpiť skúšku po piatich rokoch.
Odpovede na časté otázky k certifikácii nájdeš tu (v angličtine).

Nové pravidlá

Od 1. decembra 2015 sa menia požiadavky na získavanie PDU dané PMI programom Continuing Certification Requirement (CCR). V zásade ide o lepšie prispôsobenie programu CCR požiadavkám na zručnosti, ktoré musí ovládať každý projektový manažér — technické zručnosti projektového riadenia, vodcovské zručnosti a strategicko-obchodné zručnosti.

 
Podrobnosti od PMI k zmene nájdete tu.

Príručku k vykazovaniu PDU novým spôsobom nájdete tu.

Sprievodcu vykazovaním nájdete tu.

Ohľadom získavania PDU  boli vytvorené dve kategórie: Education a Giving Back to Profession. V prvej musíte získať minimálne 35 bodov, pričom v každej z troch oblasti (Technical Project Management, Business and Strategic Management, Leadership) to musí byť minimálne 8 bodov. Druhá kategória je zase limitovaná maximom na 25 bodov (z toho practicing je max 8 b.). Celkový počet bodov zostava zachovaný, t.j. 60 pre PMP a takisto certifikačný cyklus.

Education PDUs minimálne požiadavky sú nasledovné: Maximum PDUs pre kategóriu Give Back to Profession sú nasledovné: