Ako na to?

Ide o vašu budúcnosť. Je na dosah. Preukážte svoje vedmosti!

Certifikačný proces

Ako postupovať?

Ešte pred tým ako začnete pomýšľať na PMP certifikáciu bude potrebné zdokladovať Vaše roky praxe v projektovom manažmen-te. Postačí 36 mesiacov, ideálne je viac. Buďte pripravení odhadnúť čas strávený na jednotlivých fázach projektu s uvedením referencie na osoby, ktoré by v prípade auditu potvrdili Vašu účasť na spomínaných projektoch (nemusia byt od jedného za-mestnávateľa). Odporúčam sumarizovať si tieto PM dáta priebežne pre tento účel. Po zadaní Vašich PM credentials na stránke PMI a ich validácii sa dozviete že ste ‘eligible’ a tak hor sa do štúdia. Mne sa najlep-šie osvedčilo použitie knihy Rita Mulcahy – PMP Exam Preparation zakúpenej cez Amazon. Odporúčam použiť najnovšiu dostup-nú verziu. Čas štúdia je individuálny, oplatí sa zapojiť do skupiny podobných nadšencov a takto zdieľať skúsenosti. PMI Slovakia Chapter nedávno rozbehla skupinu ľudí, pripravujúcich sa na PMP.

Po prvom prečítaní knihy je vhodne záväzne si zarezervovať skúšobný termín, aby ste mali deadline pre podrobnejšie štúdium. Ja som na to potreboval cca mesiac. Skúšku som absolvoval v r. 2008 v Prahe, dnes už je to možné aj v Bratislave. Skúška sa-motná je pomerne vyčerpávajúca a treba si pripraviť stratégiu. Napríklad vynechať nejasné otázky v prvom kole, plánovať si prestávky a podobne. Treba brať v úvahu, že nie všetko sa dá naučiť z kníh. Bude potrebné použiť aj zdravý rozum a skúsenosti z praxe. Aplikácia Vám na konci oznámi na koľko percent ste zvládli jednotlivé oblasti a že ste skúšku absolvovali.

Po počiatočnom ošiali a vytriezvení z osláv príde čas, keď zistite, že to Vaše PMP za menom je potrebné aj udržiavať a oprašo-vať. Ideálne je, ak sa Vám to podarí dostať do Vášho development plánu (platí aj v prípade prípravy na certifikáciu). Potom už bude jednoduchšie obhájiť si absolvovanie tréningov alebo iných rozvojových aktivít v oblasti PM. Pre ľudí, ktorí sú v obraze a sledujú aktuálne trendy nie je problém nazbierať dostatočný počet PDUs na udržanie certifikácie, len treba začať včas, praco-vať na tom priebežne a nenechávať si to na posledný rok. Ale to predsa projektovým manažérom netreba pripomínať.

Jozef Kosa, PMP (člen dozornej rady PMI Slovakia)

Základný postup:

  1. Prečítaj si príručku a kvalifikačné požiadavky
  2. Prejdi si formulár žiadosti a priprav si podklady na doloženie svojo vzdelania a odbornej praxe
  3. Vyplň žiadosť
  4. Po schválení žiadosti zaplať certifikačný poplatok
  5. V prípade auditu Tvojej žiadosti, dolož dodatočné overené dokumenty
  6. Vyber si dátum skúšky tak, aby si ju absolvoval behom jedného roka od schválenie Tvojej žiadosti. Žiadosť musí byť schválená prv, než sa prihlásiš na skúšku v zvolenom prometrickom centre
  7. Absolvuj skúšku, ktorá trvá  4 hodiny a pozostáva z 200 otázok (multiple choice)