Budúcnosť väčšiny organizácií leží v ich projektovom portfóliu.

Medzi implementáciou stratégie a projektovým úspechom nie je v zásade rozdiel!