Are you the next generation project manager?

Projektový manažér je vo svojej podstate gamblér. Jeho poslaním nie je vyriešiť všetky problémy projektu ale zvýšiť šancu na úspech.