Dobrý projektový manažment je kritický pre obchodný úspech.

Projekty sú dočasné a jednorazové, jedinečné, neopakovateľné, neštandardné organizmy. Organizácie siahajú po nich preto, lebo bežným manažmentom by sa daný cieľ nedosiahol. Veci treba totiž robiť úplne inak, než sme zvyknutí...aj s inak rozmýšľajúcimi ľuďmi.