Projektové riadenie je komplexná disciplína, ktorá vyžaduje nielen metodické a sociálne zručnosti, ale aj odbornosť."

Cornelia Zimmer-Reps, Consultant, next level consulting