Staňte sa naším partnerom!

Ponúkame niekoľko spôsobov, ako sa zapojiť.

Program partnerstva

Cieľom programu partnerstva PMI Slovakia je vytvoriť mosty medzi našou organizáciou a okolitým svetom, nakoľko sme presvedčení, že jestvuje celá paleta spôsobov, ako môžeme spojiť sily a vedomosti v oblasti projektového riadenia a spoločne posunúť náš obzor do nových výšok. Pomocou zmieneného programu chceme využiť najrozmanitejšie príležitosti spolupráce a podieľať na synergiách, ktoré z takejto spolupráce vzídu. Ponúkame preto vystretú ruku verejnému, korporátnemu i akademickému sektoru, teda komunitám, neziskovým organizáciám, firmám i vzdelávacím inšitúciám, so zámerom spojiť sily a podieľať sa na praktickej aplikácii projektového riadenia a na podpore  profesie projektovémo manažéra - či už to bude formou spoločných podujatí, poradenstvom, prezentácií, networkingovými aktivitami alebo sprostredkovaním kontaktov. Cieľom programu partnerstva je vytvoriť recipročnú dohodu výhodnú pre obe strany, na základe ktorej dôjde k vzájomnej výmene produktov alebo služieb, spoločným aktivitám, vzájomnej propagácii aktivít a výmene skúseností.

PMI Global

PMI Slovakia Chapter je riadnou súčasťou medzinárodnej organizácie Project Management Institute (PMI). PMI je vedúca nezisková a profesná celosvetová organizácia pre projektový manažment, zastrešujúca viac ako 500 000 členov a certifikovaných odborníkov projektového riadenia s lokálnymi pobočkami v 185 krajinách celého sveta. Poslaním PMI je celosvetová podpora a rozvoj projektového riadenia, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví. Jedným zo spôsobov podpory je spolupráca medzi jednotlivými kapitolami. Táto spolupráca má jednak formálny charakter, kedy sa pod záštitou PMI organizujú spoločné stretnutia kapitol a jednak PMI podporuje nezávislé kontakty medzi kapitolami, kde dochádza k organizácií spoločných podujatí,  výmene skúsenosti, prípadne zdieľaniu produktov a infraštruktúry. Celosvetová centrála PMI sídli v Pensylvánii v Spojených štátoch v bezprostrednej blízkosti mesta Filadelfie.  (PMI World Headquartes in Newton, PA, USA.)

PMI EMEA

Slovenská odnož, patrí v rámci PMI pod EMEA Region 8, ktorého centrála sídli v Bruseli, ktorý zastrešuje európske aktivity PMI.. Napriek všeobecnému presvedčeniu i častej kritike, že PMI je vlastne americkou organizáciou, presne opak je pravdou. Práve PMI EMEA región, ktorý je najheterogenejší zo všetkých, jednoznačne demonštruje, že PMI podporuje kultúrnu diverzitu projektového riadenia a vodcovstva.

PMI Slovakia chapter tiež udržuje a rozvíja kontakty s mnohými inými kapitolami v regióne a sprostredkováva tak svojim členom poznatky a skúsenosti z ostatných krajín, pričom geografia diktuje, že najbližšie máme k českej a rakúskej kapitole.

Čo ponúka spolupráca Tebe?

PMI neobmedzuje počet kapitol, ktorých môžeš byť členov. Preto ak si už členom jednej, je veľmi jednoduché splniť podmienky ďalšieho členstva a využívať benefity partnerských kapitol. PMI Slovakia priebežne informuje o dianí v susedných kapitolách i o zaujímavých podujatiach, ktoré tieto kapitoly ponúkajú. Členom PMI Slovakia ponúka zväčša zľavy z cien partnerských podujatí, v prípade seriózneho záujmu môžeme sprostredkovať tzv. Guest Pass, ktorý oprávňuje na jednoročné bezplatné členstvo v partnerskej kapitole. Napr. PMI Austria, ktorá sídli v neďalekej Viedni ponúka zaujímavé prednášky i workshopy, ktorých sa potom môžeš bezplatne zúčastniť. Niekedy je podmienkou znalosť nemeckého jazyka, avšak PMI Austria ponúka aj stretnutia pre svojich členov, ktorí nehovoria plynule nemecky, tzv. Stammtisch for Non-Natives, kde možno diskutovať v angličtine.

Viac o jednotlivých kapitolách, ich podujatiach a produktoch sa môžeš dozvedieť z príslušných webových stránok. V prípade otázok sa neváhaj obrátiť na