Silný manažérsky základ tvorí fundament našej profesie a základ úspechu v praxi. 

Nový štandard pre organizačný projektový manažment

Organizačné riadenie projektov (OPM) je rámec používaný na zosúladenie postupov riadenia projektov, programov a portfólií s organizačnou stratégiou a cieľmi ako i prispôsobenie týchto postupov v kontexte, danej situácii alebo štruktúre organizácie. Tento štandard poskytuje usmernenia pre organizačné riadenie, zamestnancov PMO a odborníkov na tieto témy. Spája sa v prvom rade s pridanou hodnotou a možno ho použiť so všetkými prístupmi k riadeniu projektového cyklu - waterfall, agilných, hybridných a ďalších postupov (aj tie budúce prístupy, ktoré ešte treba určiť). OPM pomáha organizáciám prinášať hodnotu prostredníctvom nasledujúcich zásad: 

  • Zosúladenie s organizačnou stratégiou
  • Integrácia s organizačnými faktormi
  • Konzistentnosť ohľadom vzdelávania a plnenia dodávok
  • Integrácia organizácie
  • Pridaná hodnota pre organizáciu
  • Nepretržitý rozvoj

 

Viac