Knowledge is power.

Siahnite po zdrojoch poznatkov, nástrojoch a vzdelávacích aktivitách, ktoré vás posunú v profesii i kariére.

Odborné vzdelávanie

Nie sú to len najnovšie trendy, novinky a aktuálne otázky v oblasti projektového riadenia vo svete, či najnovšie technológie, či prostriedky na efektívne riadenie projektov, ktoré sú hlavnými oblasťami pôsobenia Project Management Institute (PMI®). V záujme PMI® je tiež podpora projektového povedomia, zabezpečenie profesionálneho prístupu k problematike garantovanie kvalitných služieb na úrovni jednotlivých pobočiek a napomáhanie spolupráce s profesionálmi i dobrovoľníkmi z rôznych oblastí PM bez ohľadu na množstvo skúseností či oblasť pôsobenia. Aj z tohto dôvodu je vzdelávanie, zdokonaľovanie sa a napredovanie v oblasti projektového manažmentu ako takého, ako aj soft skills spolu s aktívnou výmenou praktických skúseností skúseností a vzájomnou spoluprácou s organizáciami aj dobrovoľníkmi a lídrami ďalších PMI pobočiek bezpochyby nevyhnutné a patrí samozrejme k prioritám našej PMI Slovakia Chapter. Pre odborný rast PMI Slovakia, našich členov a ostatných záujemcov o PM na Slovensku bude istotne zaujímavé stretnúť pri našich pripravovaných aktivitách a podujatiach napríklad odborníkov z praxe alebo zástupcov z iných PMI pobočiek, pretože takéto stretnutia poskyjú priestor na rôznorodé diskusie a umožnili pozrieť sa na problémy z viacerých uhlov pohľadu - kultúrnych, odvetvových, či geopolitických a regionálnych. Náš záujem byť pre členov odbornou podporou a pripraviť priestor a podmienky pre hodnotné a podnetné prostredie na získavanie nových vedomostí, výmeny názorov, skúseností ale aj kontaktov, či generovania nápadov a realizácie projektov priamo v PMI Slovakia.

Knowhow a publikácie

PMI poskytuje informácie:

 • v súvislosti s certifikáciou v oblasti projektového manažmentu (PMI-SP, PgMP, PMP, CAPM, PfPM), s možnosťou ich získania za zvýhodnenú cenu
 • o miestnych i medzinárodných seminároch a konferenciách (SeminarsWorld®i eSeminarsWorldSM, PMI Global Congresses, Research Conference )
 • o nových publikáciách, dokumentoch a materiáloch, s možnosťou ich zakúpenia so zľavou pre členov cez internetový obchod PMI

Prístup zdarma k nasledovným publikáciám:

 • PM Network®- mesačník vydávaný PMI, v ktorom sa možno dočítať o najnovších trendoch a postupoch v riadení projektov
 • PMI Today®- informačný magazín o aktivitách a podujatiach organizovaných PMI
 • Project Management Journal®- štvrťročný časopis o pokročilých technikách riadenia projektov, teóriách a príkladoch
 • PMI Community POST– elektronicky magazín, vydávaný raz za dva mesiace o novinkách a plánovaných podujatiach PMI
 • Leadership in Project Management– ročná publikácia o budovaní vodcovských zručností
 • Career Track – vydávaný dvakrát ročne ako pomoc pri budovaní kariéry
 • PMI e-links– elektronický informačný magazín o najnovších trendoch v regióne EMEA a Asia Pacific
 • PMI Virtual Library – elektronická knižnica PMI
 • eReads & Reference– elektronické články na stánke PMI

Knowledge Assessment

Prvým krokom k posunu svojich zamestnancov je zhodnotenie ich doterajších znalostí s cieľom zistiť, čo je potrebné zlepšiť. Práve Knowledge Assessment je nástrojom, ktorý vám pomôže merať znalosti vašich zamestnancov o projektovom riadení. Použite PMI Knowledge Assessment pre naštartovanie programu rozvoja talentov vašej organizácie, identifikujte vzdelávacie potreby celej organizácie a pomôžte vytvoriť školiace materiály ušité na mieru pre vašich zamestnancov. Môžete si vybrať z troch posudkov, z ktorých každý sa skladá zo 100 otázok o základných pojmov projektového manažmentu:

The Project Management Knowledge Assessment vychádza z Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Fourth Edition.

The Program Management Knowledge Assessment vychádza z Standard for Program Management — Second Edition.

The Portfolio Management Knowledge Assessment vychádza z Standard for Portfolio Management — Second Edition.