Energia pre výkon Úprava životného štýlu cestou drobných zmien

Workshop na tému : Energia pre výkon - Úprava životného štýlu cestou drobných zmien

Prezentuje : Ing. Roman Chudoba, MSc.

Témy :

- Kríza ľudského výkonu – rozpor medzi požiadavkami a schopnosťami všetko efektívne zvládnuť
- Kvíz postojov a diskusia ohľadom zavedených a propagovaných mýtov na prácu s časom, kvíz a vlastná reflexia
- 4 rozmery energie a čo znamená byť plne zapojený v aktuálnej aktivite
- Príbeh glukózy v našom tele
- Pohľad pravde do očí – ako som na tom s energiou
- Môj príbeh – spôsob racionalizácie správania, ktoré vlastne nechcem
- Návrh a rozpracovanie jednej taktickej zmeny

Agenda :
- 14 : 30 - 15 : 00 Networking, registrácia
- 15 : 00 - 17 : 00 Workshop, Diskusia


Miesto konania : 

T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, 040 01 Košice, Slovakia, miestnosť: Congress hall,  CBCII, 1. poschodie

Vstupný poplatok :                                    .
- Bezplatne – členovia PMI Slovakia Chapter,  zamestnanci hosťujúcej spoločnosti, študenti (počet obmedzený)
- 8 Eur – splatné na bankový účet do 13.11.2019 (SK69 5200 0000 0000 1347 1629; VS 201911)
- 15 Eur – hotovosť na mieste


Pozvánka

Event date 19.11.2019 02:30
Event end date 19.11.2019 05:00
Cut off date 18-11-2019
Capacity 40
Registered 19
Avail. Places 21
Individual Price Free