Tvorba vzdelávacích webinarov, video kurzov a produktov online vzdelávania

Popis

Páni Ivan SámelVladimír Homoľa pre Vás pripravili skvelý webinar.

Dátum realizácie: 
pondelok  26.11.2018 o 18 hod

Anotácia:
Pred nami je nová vlna vo vzdelávaní a odbyte znalostí! Zarábať viac a to bez komplikovaného cestovania a rozličných organizačných obmedzení je pre znalostných pracovníkov oveľa ľahšie ako v minulosti. Odmietnuť zákazníka, ktorý je vzdialený alebo v danom čase nedostupný je manažérsky zločin. Poznáme minimálne 5 ďalších závažných dôvodov, prečo využiť túto formu odbytu znalostí. Nové médiá vytvárajú takmer dokonalý most medzi nositeľmi znalostí a ich príjemcami. V tejto forme vieme zabezpečiť nielen kvantitu ale aj kvalitu prenesených znalostí.

Vieme tento „vzdelávací“ most urobiť ešte viac priechodným.