Najčastejšie prehrešky vizualizácie alebo Ako pripraviť pútavú prezentáciu

Popis

S pánom Vladimírom Homoľom sme pripravili skvelý webinar.

Dátum realizácie: 
stredu  28.11.2018 o 18 hod

Anotácia:
Webinár je určený najmä:
- Lektorom
- Pedagógom
- Manažérom
- Každému, kto prezentuje nejakú tému, riešenie problému, projekt, či dosiahnuté výsledky

Každý, kto vystupuje pred publikom chce svojou prezentáciou zaujať. Počas prezentovania používa prezentačný materiál, ktorý má významný vplyv na pozornosť a sústredenosť poslucháčov.

Počas webinára sa dozviete:

- Čo ovplyvňuje pozornosť a sústredenosť poslucháčov počas prezentácie.
- Prečo je vizualizácia informácii dôležitá.
- Komunikačný vzorec a jeho význam pri príprave podkladov k prezentovaniu.
- Najčastejšie prehrešky vizualizácie a ako sa im vyhnúť
- Hlavné zásady tvorby pôsobivej a pútavej prezentácie.