eFocus konferencia Projektový manažment

 

V dňoch 17. a 18. októbra sa v bratislavskom Technopole uskutočnil ďalší úspešný ročník konferencie projektový manažment organizovaný eFocusom, tento raz pod názvom “Agilita a biznis hodnota v projektoch.” Súčasťou konferencie boli predkonferenčné workshopy, prednášky ako aj vyhlásenie výsledkov súťaže  “Projekt roka 2017.” Osobitným bodom bolo privítanie šiestich projektových štandardov, ktoré sa „narodili” v tomto roku, vrátane troch štandardov PMI.

 

 

 

Ďalšie stretnutie v Košiciach

 

Októbrové stretnutie v Košiciach bolo venované riešeniu konfliktov v projektoch s prehľadom rôznych prístupov a aplikácií riešení reálnych situácií. Hlavné témy prednášky boli prístup PMI k riadeniu konfliktov, kategórie a typy konfliktov, eskalácia konfliktov, spôsoby ich riadenia, konflikt v multikultúrnych projektoch a zhrnutie získaných skúseností.

 

 


Septembrové stretnutie v Bratislave

Dňa 28. septembra sa uskutočnilo v priestoroch ORANGE stretnutie s regionálnou mentorkou PMI Agnieszkou M. Gasperini spojené s prednáškou na tému agilného a servisne orientovaného vodcovstva. Počas stretnutia sa hovorilo o modernom vodcovstve, ktoré dokáže kombinovať tradičné zručnosti a kompetencie PM a populárne agilné postupy. Agilita znamená v zásade schopnosť premýšľať mnohými rôznymi spôsobmi. Zručnosť vodcu vedieť sa dobre orientovať v širokej škále okolností, najmä nových, meniacich sa a nejednoznačných situáciách je pre tím i celú organizáciu kľúčová. Tento trend vodcovstva v PMI možno najlepšie preukázať začlenením Agile Practical Guide do 6. vydania PMOBOK®, ktorý bol minulý mesiac oficiálne sprístupnený členom PMI.

 

5. výročie založenia PMI Slovakia

Dňa 13. júna 2017 v Boteli Gracia na Rázusovom nábreží v Bratislave sa konala oslava piateho výročia založenia PMI Slovakia Chapter, ktorej súčasčou bola aj ochutnývka vín a ohňová show.

 

PMI Slovakia expanduje na východ Slovenska


Metropola východu potvrdzuje v posledných rokoch svoje významné postavenie v IT sektore na Slovensku a vzniklo tam mnoho pracovných miest súvisiacich s projektovým riadením. Košice sa tak spoločne s Prahou, Brnom a Bratislavou zaradili k štvorici miest bývalého Česko-Slovenska, kde je PMI aktívna a poskytuje platformu pre projektových profesionálov. Veríme, že expanzia na východ zvýši nielen záujem o projektové riadenie v tejto časti Slovenska, ale bude tým správnym krokom pri štarte do ďalšej päťročnice PMI na Slovensku. V marci 2017 sa PMI Slovakia zorganizovala prvé stretnutie fanúšikov projektového riadenia v tejto časti republiky.